Korzyści z przystąpienia

  1. Certyfikaty wiarygodności
  2. Dzięki przynależności do POF firmy członkowskie mogą łatwiej i taniej znaleźć wiarygodnego franczyzobiorcę. Do firm-członków zgłasza się więcej kandydatów, przekonuje ich renoma Certyfikatu Wiarygodności nadawanego przez POF franczyzodawcom po zweryfikowaniu zgodności ich umowy franczyzowej z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzowej.

  3. Grupa samo szkoląca
  4. POF organizuje dla menedżerów franczyzy będących członkami POF warsztaty na temat sytuacji na rynku franczyzy, konstrukcji umowy franczyzowe i podręcznika operacyjnego. Dla członków organizowane są również szkolenia z tematyki ogólnobiznesowej, np. z wizerunku profesjonalisty.

  5. Animator rynku
  6. Zarząd i członkowie POF wypowiadają się często w mediach promując rynek franczyzy i marki franczyzowe, które reprezentują.

  7. Mediator
  8. Na prośbę franczyzodawcy POF może się podjąć mediacji między nim a franczyzobiorcą.

  9. Giełda informacji

Na spotkaniach POF członkowie organizacji dzielą się wiedzą o ciekawych lokalizacjach i nieciekawych franczyzobiorcach.

Zapraszamy!

Warunki, które trzeba wypełnić, aby móc starać się o przyjęcie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców:

Wyślij zgłoszenie: pof@franczyza.org.pl