Eurocash Franczyza w POF

Spółka Eurocash Franczyza, rozwijająca sieć supermarketów Delikatesy Centrum, została przyjęta do Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Franczyzobiorcą Delikatesów Centrum może zostać właściciel działającego już sklepu o powierzchni minimum 100 m2 a także osoba, która dopiero zamierza związać się z branżą spożywczą.

Jeśli potencjalny biorca licencji nie posiada odpowiedniego lokalu, franczyzodawca w takiej sytuacji proponuje budowę sklepu-pawilonu, którą można zakończyć już w kilka-kilkanaście tygodni.

Wszystkie supermarkety z logo Delikatesy Centrum są wyposażone w jednolity sprzęt chłodniczy, regały, boksy kasowe, sieć komputerową wraz z oprogramowaniem, skanery, elektroniczne wagi, krajalnice. Wyposażenie do sklepu franczyzobiorca może kupić za gotówkę lub wziąć w leasing.

- Pomimo ciągle rosnącej konkurencji liczba sklepów sieci Delikatesy Centrum stale się powiększa. Zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i gminne spółdzielnie są zainteresowane wejściem do naszej sieci franczyzowej. O jej sukcesie świadczy fakt, że dotychczasowi franczyzobiorcy decydują się na otwieranie kolejnych sklepów - mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu spółki Eurocash Franczyza.

Spółka Eurocash Franczyza została przyjęta do Polskiej Organizacji Franczyzodawców 4 lutego 2010 roku.

Członkiem organizacji może zostać osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, spełniająca wymogi Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, której istotnym przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy. Franczyzodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków POF powinien złożyć deklarację członkowską wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym dokumentem stwierdzającym jego aktualny status prawny, zapłacić opłatę wstępną oraz złożyć pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej.