Nowe regulacje w ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja prawa, która weszła w życie w styczniu br., między innymi umożliwia Prezesowi UOKiK karanie za naruszenia przepisów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów zarówno spółek, członków zarządu jak i pracowników.

Jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów UOKiK kontrowersyjnie ukarał Sfinks Polska a wysokość kary to 464 228.98 zł. uznając za zmowę cenową zapisy umowy franczyzy. Z tą decyzją spółka oczywiście się nie zgadza i odwołuje się od niej. Jej pełnomocnikiem jest mec. Dariusz Górnicki – prelegent warsztatu, podczas którego omówione zostaną powyższe regulacje a przede wszystkim odpowiedzialność zobowiązanych. W szczególności:

- zakres przepisów ochronnych – porozumienia zakazane,

- dozwolone porozumienia,

- zakres odpowiedzialności,

- rozszerzenie odpowiedzialności na osoby fizyczne,

- przewidywane sankcje.

Warsztat odbędzie się 26 listopada w Warszawie (w godzinach od 10.00 do 17.00). W jego trakcie odbędzie się poczęstunek podczas dwóch 15-minutowych przerw kawowych (porannej i popołudniowej) oraz obiad. Uczestnicy otrzymają materiały w formie skryptu oraz certyfikat. Patronem warsztatu jest Polska Organizacja Franczyzodawców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.personalities.pl/odpowiedzialnosc

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Kraszewską, tel. 696 312 232, email: anna.kraszewska@personalities.pl

Informujemy, iż firmom zrzeszonym w POF przysługuje 10 proc. rabat.