Oświadczenie Zarządu POF w sprawie projektu inwestycyjnego firmy HRW

Ostra reakcja przeciw wykorzystaniu przez firmę HRW Polska marek franczyzodawców zrzeszonych w POF.

W związku z rozpowszechnianą publicznie ofertą inwestycyjną firmy HRW Polska opisaną na portalu Franchising.pl w artykule "Powtórka z Amber Gold?", Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców protestuje przeciw wykorzystaniu wiarygodnych marek dawców licencji z POF w ofercie mogącej być próbą oszustwa. Z zebranych informacji od firm zrzeszonych w Organizacji wynika, że wbrew twierdzeniom HRW nie zgodziły się na wykorzystanie swoich logotypów i nie mają zamiaru udzielić licencji franczyzowej firmie HRW Polska. Zarząd POF przekazał informacje o tej sprawie do Krajowego Nadzoru Finansowego.

Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców