POF ma nowe władze

12 marca wybrano nowy zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Prezesem ponownie została Monika Dąbrowska, menedżer ds. franchisingu McDonald’s Polska.

Poprzedni zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców w składzie: Monika Dąbrowska, Marzena Wieczorek-Starczewska, Arkadiusz Słodkowski i Marta Grabowiecka-Zmorska oraz Komisja Rewizyjna, której członkami byli Paweł Korobacz, Izabella Borowska i Jacek Cabaj uzyskali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Podczas walnego zgromadzenia członków zostały wybrane na dwuletnią kadencję nowe władze POF. Powołano pięcioosobowy zarząd w składzie:

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Nowy zarząd spotka się na pierwszym posiedzeniu na początku kwietnia br.

Podczas zgromadzenia odbyła się także prezentacja aktualnej sytuacji na rynku franczyzy. Członkowie POF dyskutowali też na temat wpływu kryzysu na ich branże. Twierdzili, że jego skutki najbardziej odczuli jesienią zeszłego roku, natomiast od lutego br. sytuacja ulega poprawie, obroty w sieciach rosną.

Więcej informacji o Polskiej Organizacji Franczyzodawców na stronie franczyza.org.pl

(smoli)