Rozwój franczyzy w Europie

Badania przeprowadzone przez Europejską Federację Franczyzy wskazują na szybki rozwój tego sektora rynku.

Europejska Federacja Franczyzy (European Franchise Federation) opublikowała dane dotyczące wpływu franczyzy na wzrost gospodarczy w Europie. Analizie poddano zmiany zachodzące w systemach franczyzowych działających w 17 wybranych krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2007-2009 w krajach UE-17, liczba franczyzodawców zwiększała się średniorocznie o 8,1 proc. Polska pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych krajów. W badanym okresie wzrost w naszym kraju wyniósł 24 proc. (47,5 proc. w ciągu 2 lat), szybszy rozwój odnotowano tylko w Belgii (30 proc.) i Szwecji (29 proc.). Z roku na rok rośnie również liczba działających w Polsce placówek franczyzowych. Jak wynika z przygotowanego przez firmę PROFIT system "Raportu o franczyzie w Polsce 2011", w omawianym okresie liczba nowych punktów franczyzowych wzrastała średniorocznie o 22 proc.(44 proc. w ciągu 2 lat). W 2009 roku było ich 32,4 tys.

- Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na rozpoczęcie własnego biznesu w oparciu o sprawdzone rozwiązania. Szybki rozwój możliwy jest również dzięki zwiększeniu możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorców oraz sporego wyboru konceptów franczyzowych. Te same trendy można zaobserwować w innych państwach Unii Europejskiej - mówi Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT system.

Na tle największych światowych rynków franczyza w 17 wybranych państwach Unii Europejskiej robi jeszcze większe wrażenie. W 2009 roku w UE-17 funkcjonowało ponad 10 tys. franczyzodawców, rekordzistką jest pod tym względem Francja, gdzie odnotowano blisko 1,4 tys. systemów. W tym samym okresie w Chinach było ich 2,8 tys., w Korei Południowej 2,5 tys., a w Indiach 1,8 tys. W ojczyźnie franczyzy - Stanach Zjednoczonych, biznes rozwijało w ten sposób 2,2 tys. firm.

Systemy franczyzowe w 17 wybranych państwach UE
17 wybranych państw Unii Europejskiej Liczna systemów w 2007 r. Liczna systemów w 2008 r. Liczna systemów w 2009 r. Procentowy przyrost w latach 2007 - 2009 Placówki franczyzowe w 2009 r. Procent systemów krajowych w 2009 r.
AT - Austria 390 411 435 11,5 - 55
BE - Belgia 200 240 320 60 - 60
CZ - Czechy 131 137 150 14,5 - 50
DK - Dania 180 185 188 4,4 7520 82
FI - Finlandia 220 255 265 20,4 6800 75
FR - Francja 1137 1229 1369 20,4 51600 89
DE - Niemcy 910 950 960 5,5 58000 80
EL - Grecja 544 560 563 3,5 18089 70
HU - Węgry 320 350 341 6,6 18000 70
IT - Włochy 847 852 869 2,6 53434 96
NL - Holandia 676 669 679 0,4 28475 85
PT - Portugalia 501 521 524 4,6 - 55
PL - Polska 383 480 565 47,5 32400 73
SI - Słowenia 103 106 107 3,9 1527 48
ES - Hiszpania 850 875 919 8,1 57139 81
SE - Szwecja 350 400 550 57,1 18000 67
UK - Wielka Brytania 809 835 842 4,1 34800 89
Razem 9102 Razem 9687 Razem 10 176 Średnio 16,2 proc. Razem około 500000 Średnio 72,1 proc

W państwach UE-17 przeważają systemy krajowe, które stanowią od 55 do 96 proc. wszystkich marek franczyzowych. W przypadku Polski udział rodzimych franczyzodawców wynosi 73 proc., czyli niemal tyle ile wynosi średnia w UE-17 (72 proc.). Najbardziej nieufni wobec zagranicznych systemów pozostają franczyzobiorcy z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

Franczyza ma także duży wpływ na zatrudnienie w Europie. Jak wynika z obliczeń Europejskiej Federacji Franczyzy w placówkach franczyzowych UE-17 pracuje 3,9 mln osób. Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych w branżach sektora małych i średnich przedsiębiorstw sprzyjających franczyzie wynosi 10,8 proc. We franczyzie działa 4,6 proc. firm z tego sektora.

(mps)