Spotkanie franczyzodawców z przedsiębiorcami litewskimi

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz POF zapraszają franczyzodawców do udziału w spotkaniu matchmakingowym z przedsiębiorcami litewskimi.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Franczyzodawców organizuje spotkanie matchmakingowe adresowane do polskich franczyzodawców zainteresowanych rozwojem swoich marek franczyzowych na rynku litewskim. Celem spotkania jest stworzenie polskim franczyzodawcom możliwości wejścia lub rozwinięcia działalności na rynku litewskim, poprzez stworzenie platformy do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami litewskimi, którzy są zainteresowani prowadzeniem biznesu w takiej formule.

Spotkanie matchmakingowe będzie miało formę krótkich spotkań, podczas których zainteresowani przedsiębiorcy litewscy nawiązaliby pierwsze kontakty z polskimi franczyzodawcami. Ponadto pracownicy WPHI zapoznają polskich franczyzodawców ze specyfiką rynku litewskiego i warunkami działalności na tym rynku. W ocenie WPHI w Wilnie, na Litwie istnieje potencjał do rozwoju nowych marek franczyzowych. Około 40 systemów jest obecnie zrzeszonych w Litewskim Centrum Franczyzy, a w rankingach atrakcyjności prowadzenia biznesu franczyzowego w państwach bałtyckich, region wileński ustępuje tylko regionowi ryskiemu na Łotwie.

Wstępny termin spotkania matchmakingowego – 27 października 2015r. Miejsce spotkania – Wilno. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Przyjazd do Wilna zainteresowanych firm odbywa się na koszt własny.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swój udział w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie na mail vilnius@trade.gov.pl lub w Polskiej Organizacji Franczyzodawców na mail pof@franczyza.org.pl.

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

W razie pytań prosimy o kontakt z: