Wiarygodne marki

Członkami Polskiej Organizacji Franczyzodawców zostały trzy nowe marki: Cafe Club, Okay Multibrand Shops i A-T SA.

Do organizacji mogą przystąpić firmy spełniające wymogi statutowe, czyli udzielające franczyzy i deklarujące przestrzeganie Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy. Aby przystąpić do POF, należy przesłać na adres organizacji wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską. O przyjęciu do POF decyduje zarząd organizacji.

Okay Multibrand Shops to sieć sklepów multibrandowych z ubraniami dla kobiet i dziewcząt. Minimalny kapitał, jaki trzeba przeznaczyć na przystąpienie do sieci sklepów Okay to 25 tys. zł. Koszty rosną proporcjonalnie do wielkości sklepu.

Otwarcie franczyzowej kawiarni pod logo Cafe Club wiąże się z inwestycją w wysokości ok. 300 tys. zł. Kwota ta jest w większości przeznaczona na adaptację lokalu do standardów sieci. Franczyzobiorca Cafe Club jest zobowiązany do odprowadzenia miesięcznie równowartości 5 proc. obrotu netto.

Osoby zainteresowane współpracą z A-T muszą mieć własny lokal o powierzchni od 200 do 400 m2 w miejscowości liczącej pomiędzy 30 tys. a 60 tys. mieszkańców. Potencjalny franczyzobiorca powinien przeznaczyć na remont, aranżację i wyposażenie placówki ok. 50 tys. zł. A-T nie pobiera od swoich partnerów żadnych opłat za przystąpienie i funkcjonowanie w sieci.

- Polska Organizacja Franczyzodawców oferuje dawcom licencji porady w zakresie poszczególnych etapów organizacji przedsiębiorstwa franczyzowego. Przedstawiciele organizacji służą swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w firmach franczyzowych, które reprezentują - mówi Monika Dąbrowska, prezes POF.

Do drzwi POFu pukają również inne marki. W trakcie procesu aplikacyjnego są: Leader School, 4F, BZ WBK, Nomasvello. Decyzja o ich przyjęciu zostanie podjęta na najbliższym spotkaniu zarządu, które odbędzie się pod koniec marca.