Więcej wiarygodnych franczyzodawców

Coraz więcej firm przystępuje do Polskiej Organizacji Franczyzodawców widząc w tym pożytek dla rynku i interes własny. Po spotkaniu z Zarządem POF do Organizacji zostali przyjęci nowi członkowie: Leasing–Expert i Chata Polska. Partnerami zostali Video World oraz Alior Bank Partner.

Przynależność do POF daje jej członkom szereg korzyści. Organizacja potwierdza spełnianie przez franczyzodawców wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Zarząd POF przyznaje także Certyfikaty Wiarygodności, po spełnieniu wymogów statutowych. Dla Członków Organizacji przygotowywane są szkolenia i warsztaty dotyczące zarówno franczyzy jak i tematyki ogólnobiznesowej.

- Franczyza jest sposobem rozwoju firmy, do którego niezbędna jest wiarygodność franczyzodawcy. Bez niej bardzo trudno jest znaleźć odpowiednich partnerów biznesowych. Dlatego coraz więcej organizatorów systemów widzi korzyści płynące z przystąpienia do Polskiej Organizacji Franczyzodawców - mówi Monika Dąbrowska, Prezes Zarządu POF.

Leasing–Experts jest konceptem z branży leasingowej, założonym przez firmę Eurogroup Polska Sp. z o.o. Obecnie posiada 41 placówek franczyzowych. Opłata wstępna wynosi 10 tys. zł netto. Miesięczna opłata licencyjna to 200 zł. Dawca licencji oferuje wstępne 9-dniowe szkolenie produktowo-sprzedażowe i pomoc przy wyborze odpowiedniej lokalizacji. Ponadto Leasing-Experts zapewnia opiekę specjalisty podczas 5-letniej umowy franczyzowej.

Chata Polska jest siecią spożywczą, obecną na polskim rynku od 1997 roku. W jej skład wchodzi 230 placówek franczyzowych. Organizator systemu wymaga dysponowania lokalem o powierzchni co najmniej 150 m 2 wraz z parkingiem. W ramach współpracy z franczyzobiorcami dawca licencji oferuje wszechstronną pomoc w prowadzeniu sklepu. Chata Polska posiada swoje centrum dystrybucyjne oraz produkty własnych marek.

Partnerem POF została spółka Attar Group, która jest organizatorem systemu Video World. Firma powstała w 1990 roku i jest jedynym systemem wypożyczalni DVD i Blu-Ray w Polsce, który otwiera kolejne placówki. Pod marką Video World funkcjonuje 61 salonów, w tym 48 partnerskich i 2 franczyzowe. Oferta Attar Group jest skierowana do osób dysponujących lokalem o powierzchni powyżej 90 m 2, w mieście powyżej 120 tys. mieszkańców.

Alior Bank rozwija system Alior Bank Partner, w którego skład wchodzi 290 jednostek partnerskich i 208 własnych. Kwota inwestycji potrzebna do utworzenia placówki bankowej to około 20 tys. zł. Organizator systemu nie pobiera opłat wstępnych. W ramach wsparcia swoich partnerów Alior Bank angażuje własne środki w utworzenie placówki.

Na początku 2012 roku firma OTCF Sp. z o.o., franczyzodawca systemu 4F, zakończyła współpracę z POF. X-press Couriers Sp. z o.o., właściciel systemu X-store, mimo decyzji Zarząd POF o przyjęciu do Organizacji, nie spełnił warunków statutowych, przez co zrezygnował z możliwości członkostwa.

(gita)