Wizytówka

Organizacja powstała w 2000 r. Misją Polskiej Organizacji Franczyzodawców jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju franczyzy w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie zagadnień prawnych i finansowych.

POF nadaje certyfikaty wiarygodności członkom, którzy przestrzegają przepisów Kodeksu Etyki Franczyzy. Od czerwca 2010 POF jest członkiem Europejskiej Federacji Franchisingu.

Warunki, które trzeba spełnić, aby móc starać się o przyjęcie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców:

POF jest animatorem rynku. Promuje franczyzę i biznes na swoim .W ciągu 10 lat istnienia organizacji rynek polski wzrósł z 50 do 600 firm franczyzowych.