AktualnościBez kategorii

POF pyta, Intermarche odpowiada

By 10 stycznia 2020 5 lutego, 2020 No Comments

Zarząd POF, zaniepokojony doniesieniami medialnymi,  zdecydował się w listopadzie 2019 roku wysłać list otwarty do Marca Dhermenta, dyrektora operacyjnego Grupy Muszkieterów. W grudniu POF otrzymał odpowiedź od Intermarche, a zarząd POF uznał ją za satysfakcjonującą.

W związku z krytycznymi publikacjami w mediach na temat Intermarche Zarząd POF postanowił zadać Intermarche kilka pytań:

  • Jaka jest skala protestu, ilu franczyzobiorców protestuje na tle całej sieci?
  • Jakie są główne źródła konfliktu?
  • Na jakim etapie pozostaje konflikt, czy sprawa trafiła do sądu?
  • Czy POF mógłby jakoś pomóc w uspokojeniu nastrojów, na przykład oferując mediacje?

Na podstawie paragrafu 19 pkt-2 Statutu POF. Organizacja rozpoczęła audyt, który pozwoli Organizacji na lepsze zorientowanie się w sytuacji marki Intermarche.

Na początku stycznia 2020 roku Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców wydał oświadczenie, w którym z satysfakcją informuje, że 20 grudnia 2019 r. wpłynęło do sekretariatu POF pismo od dyrekcji Intermarche zawierające obszerne odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez POF. W tym samym czasie do POF nie wpłynęły od franczyzobiorców żadne dokumenty, które potwierdziłyby jakiekolwiek zarzuty. Skargi franczyzobiorców pozostają więc jak dotąd faktem wyłącznie medialnym. POF informuje, że odpowiedzi Intermarche zawierają argumentację franczyzodawcy oraz opis sytuacji rynkowej spółki, pozostaną więc do wyłącznej wiadomości członków zarządu POF. Niemniej jednak POF nadal będzie aktywnie obserwować rozwój sporu i w razie potrzeby reagować. Aktualne pozostaje wezwanie POF skierowane do franczyzodawcy i franczyzobiorców Intermarche o przystąpienie do mediacji przy udziale POF. Jednocześnie POF życzy sieci Intermarche powodzenia, mając nadzieję, że franczyzodawca i franczyzobiorcy znajdą rozwiązanie sporu w zgodzie z zasadami Kodeksu Etyki Franczyzy.