Franczyza, franchising

Monika Dąbrowska,
Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Franczyza daje synergię doświadczeń

Franczyzodawcy notują na polskim rynku coraz więcej kandydatów, którzy po latach pracy w dużych korporacjach decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wciąż odnotowuje się w Polsce szybki rozwój sieci działających na zasadach franczyzy - i to zarówno w odniesieniu do światowych, jak i krajowych marek. W minionych latach franczyza była przeważnie adresowana do biznesmenów posiadających już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Wiele osób ubiegających się o franczyzę rezygnowało z prowadzenia własnych firm i decydowało się związać z którąś ze znanych marek, widząc w takiej współpracy większą szansę na odniesienie sukcesu finansowego oraz rozwoju. Zainteresowanie franczyzą tej grupy kandydatów nie słabnie, jednak coraz bardziej widoczna jest na rynku inna kategoria osób ubiegających się o możliwość zawarcia umowy franczyzy. To grupa o zupełnie innym rodowodzie zawodowym. To ci, którzy dotychczas realizowali swoje ambicje zawodowe na wysokich stanowiskach w dużych korporacjach. Teraz zdecydowali się na zmiany w swojej profesjonalnej karierze. Ich atutem jest duże doświadczenie związane z pracą w zorganizowanych firmach. Rozumieją zasady ich działania i konieczność sprostania zarówno wysokim standardom organizacyjnym, jak i etycznym. Doceniają rolę i znaczenie marki oraz potrzebę stałego inwestowania w jej reputację przez wszystkie ogniwa systemu. Dostrzegają liczne korzyści płynące z korzystania z wypracowanych przez franczyzodawcę procedur i rozwiązań. Pracę we własnej firmie prowadzonej w ramach sieci franczyzowej traktują jako awans zawodowy, przejście z poziomu szczebla menadżerskiego na pozycję niezależnego przedsiębiorcy. Franczyza daje im szansę na istotną zmianę kierunku rozwoju kariery zawodowej. Zmianę, która może zachodzić w klimacie znacznie ograniczonego ryzyka związanego z uruchomieniem od podstaw własnego przedsiębiorstwa.

Franczyza oferuje byłym pracownikom dużych firm atrakcyjny, zrównoważony sposób na życie. Ci ludzie dzięki pracy w opartych na sprawdzonych modelach własnych firmach zyskują także tyle czasu dla siebie i rodziny, ile nie mieli często od wielu lat. Dla nich proporcja obowiązków i niezależności jest we franczyzie idealnie zbilansowana. Poczucie kontroli nad własnym przedsiębiorstwem daje im radość, satysfakcję i pozwala realizować się zawodowo. Chociaż wcześniej dzięki bardzo ciężkiej pracy zgromadzili spory majątek, nie spowodowało to poszukiwania miejsca pozwalającego na odpoczynek. Wręcz przeciwnie, mimo zamożności chcą być nadal aktywni zawodowo, ale na innym poziomie rozwoju osobistego. Takim, który gwarantuje tylko własna firma. Z przyjemnością słucha się motywacji tych ludzi, opowieści o tym, jak dojrzewali do decyzji o zakupie franczyzy.

Własna firma stała się marzeniem wielu osób, a sytuacja na polskim rynku wykazuje, że to bardzo dobry moment, aby takie marzenie zrealizować. Franczyza, jako metoda na zarabianie pieniędzy, leży gdzieś w połowie drogi między własną firmą a etatem.

Franczyza dla początkujących

Polska Organizacja Franczyzodawców po raz kolejny doradzała potencjalnym franczyzodawcom podczas Targów Franczyzy - mówi Monika Dąbrowska, prezes POF.

Dlaczego warto uczestniczyć w Targach Franczyzy?
Targi Franczyzy to niepowtarzalna okazja na spotkanie przedstawicieli licznych systemów franczyzowych działających na polskim rynku. Wydarzenie to przyciąga uwagę nie tylko specjalistów z branży, ale przede wszystkim rzeszy potencjalnych franczyzobiorców, którym bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm franczyzowych może pomóc podjąć ostateczną decyzję dotyczącą wyboru jednego z systemów. Jest to również doskonała okazja dla osób, które planują przekształcić swoje przedsiębiorstwa w firmy franczyzowe lub zorganizować takie firmy od podstaw, aby zasięgnąć porady specjalistów.

Jaką rolę pełni dla firm rozwijających się na licencji Targi Franczyzy?
Dla firm udzielających franczyzy udział w takim wydarzeniu jest instrumentem, który powinien być harmonijnie wkomponowany w strategię promocji danej oferty franczyzy. To właśnie Targi Franczyzy są miejscem, gdzie skutecznie można zaprezentować taką ofertę. Jest to doskonałe wsparcie reklamy i innych technik stosowanych przez firmy franczyzowe do promocji swojej firmy. Umiejętnie przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami podczas targów mogą mieć znaczący wpływ nie tylko na ulepszenie oferty, a jednocześnie pozwalają zebrać niemożliwe do uzyskania w inny sposób opinie. Franczyzobiorcy mają nie tylko możliwość zaprezentowania swojej marki, ale jednocześnie zbadania jak jest oceniana przez potencjalnych partnerów oraz jakich zmian od niej oczekują.

Co POF ma do zaoferowania franczyzodawcom?
Polska Organizacja Franczyzodawców oferuje potencjalnym dawcom licencji porady w zakresie poszczególnych etapów organizacji przedsiębiorstwa franczyzowego. Przedstawiciele organizacji służą swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w firmach franczyzowych, które reprezentują.