Dojrzały rynek franczyzy

 
 

Dojrzały rynek franczyzy

 
 

Dojrzały rynek franczyzy

 
 

Dojrzały rynek franczyzy

 
 

Studia Franczyzy na SGH

 
 

Dojrzały rynek franczyzy

 
 

Dojrzały rynek franczyzy

 

Dojrzały rynek franczyzy

 

Dojrzały rynek franczyzy

 

Dojrzały rynek franczyzy

 

Dojrzały rynek franczyzy

 

Dojrzały rynek franczyzy

1
1

Wiarygodni Franczyzodawcy

Polska Organizacja Franczyzodawców zrzesza wiarygodnych franczyzodawców, którzy spełniają warunki Statutu POF oraz Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Organizacja działa na rzecz najlepszych warunków rozwoju franczyzy w Polsce i najwyższej jakości współpracy franczyzodawców z franczyzobiorcami.

POF jest współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk dla Franczyzy, który jest wspólną inicjatywą franczyzodawców, franczyzobiorców, organizacji branżowych oraz ekspertów. Ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk oraz wspólnych wartości w różnych modelach franczyzowych, a także edukacji w tym zakresie.

Polska Organizacja Franczyzodawców szerzy wiedzę o franczyzie. Jest partnerem merytorycznym pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Zarządzanie Franczyzą” Szkoły Głównej Handlowej (SGH), najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

POF wchodzi w skład Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP oraz w skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP. Jest członkiem Europejskiej Federacji Franczyzy, Światowej Rady Franczyzowej oraz World Franchise Network.

Polska Organizacja Franczyzodawców

Polska Organizacja Franczyzodawców powstała w 2000 r. Misją organizacji jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju franczyzy w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie zagadnień prawnych i finansowych. POF jest animatorem rynku. Promuje franczyzę i biznes na swoim. W ciągu 22 lat istnienia organizacji polski rynek franczyzy wzrósł z 95 do ok. 1 350 marek franczyzowych i 87 tysięcy franczyzobiorców.

Polska Organizacja Franczyzodawców jest członkiem Europejskiej Federacji Franczyzy (od 2010 roku), Światowej Rady Franczyzy (od 2011 roku) i do World Franchise Network (od 2021 roku).

Zrzeszamy sieci franczyzowe, które przestrzegają Statut POF i Europejski Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy.

Jesteśmy współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk we Franczyzie, który wskazuje najwyższe wartości współpracy franczyzodawców i franczyzobiorców. Powstał w ramach wspólnej inicjatywy franczyzodawców, franczyzobiorców, organizacji biznesowych i ekspertów.

Członkostwo w POF potwierdza wiarygodność i bezpieczeństwo konceptów franczyzowych. Jest wyróżnieniem na tle rynku franczyzowego.

Członkostwo to wejście na wyższy poziom aktywności we franczyzie, która wykracza poza konkretną branżę. Poszerza horyzonty i spektrum wiedzy o rynku. To networking, źródło kontaktów biznesowych, wymiany doświadczenia i czerpania informacji.

Reprezentujemy interesy firm zrzeszonych wobec organów władzy państwowej, samorządowej i na forum międzynarodowym.

Należymy do Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, a także do Europejskiej Federacji Franczyzy, Światowej Rady Franczyzowej oraz World Franchise Network.

Edukujemy i szerzymy wiedzę w zakresie franczyzy.

Jesteśmy partnerem merytorycznym studiów podyplomowych w Polsce „Zarządzanie Franczyzą” Szkoły Głównej Handlowej.

Organizujemy Konferencję Liderów Franczyzy BEST FRANCHISE (największe spotkanie sektora rynku), szkolenia, warsztaty i networking.