Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pismo POF

By 24 stycznia 2019 11 lutego, 2019 No Comments

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na pismo Polskiej Organizacji Franczyzodawców dotyczące prawidłowego sprecyzowania sytuacji franczyzobiorców w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. POF zareagował na poprawkę NSZZ Solidarność, w której franczyzobiorcy zostali potraktowani jako podmioty zależne od dużych sieci, którzy pracują na cudzy rachunek, co jest błędem.

Szanowni Państwo

Nawiązując do pisma z dnia 3 grudnia br. dotyczącego ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650), uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

W Sejmie RP trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038). Powyższy projekt ustawy był przedmiotem pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 29 listopada br. (tekst sprawozdania jest zawarty w druku nr 3051), a także został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji, podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 5 grudnia br.

Podczas pierwszego czytania ww. poselskiego projektu ustawy zgłoszono poprawki dotyczące zwłaszcza brzmienia nowego ust. 4 w art. 6 (art. 1 pkt 3 projektowanej ustawy). Projekt ustawy zawierający te poprawki jest zawarty w druku nr 3051.

Propozycja Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zaprezentowana podczas I czytania projektu ustawy, dotycząca doprecyzowania sytuacji franczyzobiorców, która miałaby polegać na uzupełnieniu brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni — nie została zgłoszona jako poprawka do projektu ustawy.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że informacja o pracach legislacyjnych prowadzonych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038 i 3051) jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

Z poważaniem

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oryginalna treść pisma:

Stanowisko POF możesz poznać klikając ten link: POF broni niezależności franczyzobiorców