Bez kategorii

Rosja i Białoruś zawieszona w prawach członkowskich Światowej Rady Franczyzy

By 31 marca 2022 29 maja, 2022 No Comments

Polska Organizacja Franczyzodawców wystosowała do zarządu Światowej Rady Franczyzy (World Franchise Council) oraz do wszystkich organizacji narodowych zajmujących się franczyzą wniosek o zawieszenie w prawach członków Rady rosyjskiej i białoruskiej organizacji franczyzowej – z powodu napaści tych krajów na niepodległą Ukrainę.

Ponieważ członkami Światowej Rady Franczyzy (WFC) są kraje z całego świata samo głosowanie nad zawieszeniem nie wypadło jednogłośnie. Zarząd POF zrobił kuluarowe rozpoznanie i niektóre kraje zasłaniały się przepisami statutu i apolitycznością. POF postanowił jednak dać wyraz solidarności z ofiarami i wysłał stanowisko do wszystkich krajowych organizacji franczyzowych. Prezes Monika Dąbrowska w osobistym mailu prosiła o solidarność z Ukrainą, polemizując z traktowaniem biznesu jako czegoś apolitycznego, rzekomo odległego od ludzkich spraw i postaw. POF zyskał szczególnie duże poparcie Europejskiej Federacji Franczyzy i Brytyjskiej Organizacji Franczyzowej.

Ostatecznie Światowa Rada Franczyzy (WFC) przyjęła wniosek POF, na skutek czego Rosja i Białoruś została zawieszona w prawach członkowskich. Oznacza to dla obu krajów brak możliwości uczestniczenia w spotkaniach Światowej Rady Franczyzy, otrzymywania informacji na temat bieżącej działalności i decyzjach jej władz, wyrażania opinii i zabierania głosu na ich temat, a także możliwości głosowania. Decyzja pozostaje w mocy do odwołania.

Tekst oficjalnego wniosku-stanowiska POF z 4 marca 2022 roku.

Drodzy przyjaciele ze Światowej Rady Franczyzy!

Na wielu międzynarodowych targach i warsztatach poświęconych franczyzie od lat spotykaliśmy naszych partnerów biznesowych z Ukrainy. A teraz nie ma ich z nami. 24 lutego armia rosyjska napadła na ich niepodległy i demokratyczny kraj. Z tego powodu odważni Ukraińcy muszą dziś bronić swojej ziemi przed brutalnymi rosyjskimi najeźdźcami i ich bombami, opuszczając swoje domy i tracąc wszystko co posiadali. Giną cywile i dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, że Rosja to także wiele osób dobrej woli, które nie popierają brutalnej wojny Putina. Jednakże nie wyobrażamy sobie wspólnego członkostwa z Rosyjską i Białoruską Organizacją franczyzową, gdy karabiny żołnierzy z tych krajów skierowane są w stronę obywateli Ukrainy. Dlatego wnioskujemy o zawieszenie członkostwa tych dwóch organizacji w Światowej Radzie Franczyzy do czasu, aż rosyjscy i białoruscy żołnierze opuszczą wolną i niepodległą Ukrainę.

Dodatkowo wnioskujemy o natychmiastowe usunięcie obu logotypów i nazw tych organizacji ze strony internetowej Światowej Rady Franczyzy i niezapraszanie członków tej organizacji na wydarzenia organizowane przez Radę.

Monika Dąbrowska
prezes zarządu

Polska Organizacja Franczyzodawców


Tekst e-maila poniżej:

Szanowni Przyjaciele!

Jak wiecie Rosja napadła Ukrainę. Rosja we współpracy z Białorusią toczą wojnę z niepodległym krajem, bombardują miasta i wsie, a od rosyjskiej broni giną dzieci i cywile.

Dlatego jako ludzie mamy obowiązek zaprotestować. Nie kieruje nami polityka, liczy się humanizm, uważamy że biznes powinien opowiedzieć się po stronie dobra i prawdy.

Wiele organizacji biznesowych w odpowiedzi na inwazję Rosji wyklucza ten kraj z grona członków – zrobiła tak Europejska Organizacja Giełd Papierów Wartościowych. 

Rosyjscy i białoruscy sportowcy uczestniczący w paraolimpiadzie w Pekinie także zostali z niej wykluczeni. Czy na podstawie statutu albo jakiegoś przepisu? Nie! W  biznesie i sporcie nie chodzi o suchy przepis w statucie, tu chodzi o honor, ludzką przyzwoitość i solidarność z ofiarami.

Nie da się robić biznesu z krajem, który prowadzi okrutne wojny.

Postulujemy zawieszenie Rosyjskiego Stowarzyszenia Franczyzy (RFA) i Białoruskiej stowarzyszenia Franczyzy (Belfranchising) w prawach członka Światowej rady Franczyzy (WFC) do czasu aż kraje te wycofają swoje wojska, a Ukraina znów będzie cieszyć się niepodległością, wolnością i pokojem. 

Poprzyjcie nasz wniosek.

Z poważaniem
Monika Dąbrowska

Prezes Zarządu
Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Stanowisko POF dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę

PFO statement on Russian invasion on Ukraine

Позиция Польской Организации Франчайзинга относительно российского вторжения в Украину