AktualnościBez kategorii

Jest polski kodeks franczyzy!

By 3 sierpnia 2021 6 sierpnia, 2021 No Comments

Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy.

Kodeks Dobrych Praktyk to wspólna inicjatywa Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Patronują mu także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Pod Kodeksem podpisali się jak dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka Polska.

– Kodeks powstał dzięki wspólnej pracy organizacji skupiających zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców – podkreśla Monika Dąbrowska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. – To zestaw dobrych praktyk we franczyzie, który dba o interesy lokalnych przedsiębiorców.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie inicjatorów i sygnatariuszy „Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to wypracowany oraz sygnowany zarówno przez franczyzobiorców, jak i franczyzodawców dokument, uwzględniający ogromną różnorodność środowiska franczyzy jako modelu biznesowego. Jego celem jest zapewnienie ram dla optymalnej współpracy franczyzodawców i franczyzobiorców. Konieczność zapewnienia adekwatności i uniwersalności Kodeksu dla różnych modeli franczyzowych i branż stanowiła największe wyzwanie w pracach nad Kodeksem. Jego sygnatariusze wyrażają przekonanie, iż osiągnięte rozwiązanie jest możliwie najbliższe takiej uniwersalności”.

Podpisanie kodeksu przez największe sieci handlowe sprawiło, że obecnie obejmuje on już ponad 10 tys. przedsiębiorstw działających na rynku franczyzy. – Mamy już deklaracje woli przystąpienia przez kolejne sieci, także usługowe. Jestem przekonany, że tuż po wakacjach ta lista będzie znacząco dłuższa – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

Inicjatorzy projektu informują, że celem Kodeksu jest określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej zawarciem i  bezpośrednio po jej rozwiązaniu. Jednym z ważnych celów Kodeksu jest zapewnienie obu stronom relacji franczyzowej odpowiedniej wiedzy na temat zasad współpracy, którą powinny posiąść i zweryfikować przed jej rozpoczęciem. W ocenie sygnatariuszy jest to jeden z kluczowych warunków pomyślnej współpracy biznesowej.

Uzgodnienie zestawu dobrych praktyk dla współpracy w ramach franczyzy leży w interesie całego środowiska, tak franczyzodawców jak i franczyzobiorców, bez względu na różnice w realizowanych modelach franczyzowych. Stworzenie katalogu dobrych praktyk franczyzy i ich przestrzeganie pozwoli na dalszy właściwy rozwój tego modelu biznesowego tak, by pozostał źródłem satysfakcji z prowadzonej działalności dla obu stron umowy” – czytamy dalej w komunikacie.

Przedstawiciele franczyzobiorców, którzy pracowali nad Kodeksem, są z niego zadowoleni.

– Jako przedstawiciel franczyzobiorców aktywnie uczestniczyłem w pracach nad Kodeksem od samego początku, przewodnicząc zespołowi roboczemu. Mając codzienny kontakt z innymi franczyzobiorcami wiem, że taki dokument z zestawem dobrych praktyk, zasad i standardów był oczekiwany. Dlatego mam osobistą satysfakcję, że tę inicjatywę udało się doprowadzić do szczęśliwego finału – komentuje Paweł Tracz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. – Jako Stowarzyszenie wprowadziliśmy do niego bardzo istotne zapisy, m.in. o konieczności udostępnienia treści umowy franczyzowej minimum dwa tygodnie przed jej podpisaniem przez franczyzobiorcę.

Lista sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk jest ciągle otwarta. Mogą do niego przystąpić wszystkie podmioty działające na rynku franczyzy w Polsce. Deklarację o przystapnieniu można znaleźć na stronie kodeksfranczyzy.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy

Deklaracja Przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy

List intencyjny w sprawie dalszych wspólnych działań na rzecz podnoszenia standardów współpracy na rynku franczyzy