AktualnościBez kategorii

Studia franczyzowe na SGH

By 26 października 2021 11 lutego, 2022 No Comments

Rynek franczyzy doczekał się poświęconego mu kierunku studiów na prestiżowej uczelni.

Celem studiów jest rozpowszechnianie wiedzy o franczyzie i jej znaczenia dla rozwoju polskiego rynku oraz podnoszenie kompetencji i wiedzy osób z nią związanych. Studia skierowane są do menedżerów i kadry zarządzającej sieciami franczyzowymi, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności w zarządzaniu sieciami franczyzowymi, a także do franczyzobiorców, którzy chcą wzmocnić efektywność swoich biznesów.

Polska Organizacja Franczyzodawców objęła patronatem honorowym studia podyplomowe „Zarządzanie franczyzą” realizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Są to pierwsze w Polsce studia kształtujące liderów franczyzy z programem o międzynarodowym standardzie. Studia oferują dynamiczną formułę i składają się również z części praktycznej w formie warsztatów, a przekazywana wiedza zawiera dane analityczne na bieżąco aktualizowane i informacje o obecnych w danej chwili trendach rynkowych.

Wykładowcy to osoby od lat związane z tematem franczyzy i rynkiem franczyzowym, eksperci biznesowi, a także wieloletni wykładowcy SGH wyspecjalizowani w zagadnieniu. Wśród nich jest również Monika Dąbrowska, Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. – Rynek franczyzowy w Polsce jest jednym z największych w Europie. Aktualnie funkcjonuje u nas ok. 1300 sieci franczyzowych i ok. 83 000 franczyzobiorców. Tak duża skala świadczy o ogromnym znaczeniu franczyzy dla ogólnego rozwoju gospodarczego kraju. Ważne więc, by równie wysoki był stopień wiedzy o franczyzie wśród przedsiębiorców i kreatorów tego rynku. Dlatego aktywnie zaangażowaliśmy się w rozwój pierwszych wyższych studiów z zakresu franczyzy – podkreśla Monika Dąbrowska, Prezes POF.

Jedną z podstawowych misji Polskiej Organizacji Franczyzodawców jest promowanie edukacji w zakresie franczyzy, zasad rozwoju biznesów opartych na franczyzie oraz relacji między franczyzodawcami i franczyzobiorcami. Jak podkreśla Monika Dąbrowska, studia realizowane przez Szkołę Główną Handlową to ważna inicjatywa, która wpisuje się w zakres działania Organizacji. – Dzięki studiom, liczymy na poprawę jakości wiedzy o franczyzie, co przyczyni się do sprawnego rozwoju rynku – dodaje Monika Dąbrowska.

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest dr Marta Ziółkowska, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Finansów SGH oraz ekspert w Zespole ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP, która od 15 lat naukowo zajmuje się problematyką franczyzy w Polsce i na świecie, a także analizą dydaktyczną rozwoju firm franczyzowych. – Rynek franczyzy w Polsce jest dojrzały, niemniej jednak brakuje edukacyjnego wsparcia, które przyczyni się do poprawy jakości jego rozwoju. Aktywność w środowisku franczyzowym i doświadczenie kilkunastu lat pracy naukowej w tematyce franczyzy, przekonało mnie jak ważne jest kształtowanie kompetencji w tym obszarze oraz budowanie świadomości franczyzowej na szeroką skalę. Tylko zrozumienie zasad relacji między franczyzodawcami i franczyzobiorcami oraz zasad rozwoju firm franczyzowych może wzmocnić ogólny rozwój franczyzy w Polsce. Stąd potrzeba zorganizowania studiów „Zarządzanie franczyzą” – podkreśla Marta Ziółkowska.

Jej zdaniem ważne, żeby studia i edukacja franczyzowa dotarła do szerokiego grona interesariuszy działających na tym rynku oraz stała się formą współpracy, która pozwala skalować biznes franczyzowy z korzyścią dla wszystkich.

Studia trwają 10 miesięcy. Na zakończenie słuchacze otrzymują dyplom i tytuł absolwenta Szkoły Głównej Handlowej, a także odpis w języku angielskim. Inauguracja programu i pierwsze zajęcia zaplanowane są na 1 kwietnia 2022 roku. 

Równolegle do studiów podyplomowych „Zarzadzanie Franczyzą – wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej” odbędzie się kurs o tej samej tematyce dla osób, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kurs będzie składał się z 6 modułów i 6 zjazdów. Studia natomiast z 10 modułów i 10 zjazdów. Kurs kończy się świadectwem ukończenia kursu dokształcającego w SGH. Zapisy na kurs pod adresem dkepka@sgh.waw.pl i tel. 606 388 113.

Na studia można uzyskać finansowanie z Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Procedury finansowania należy podjąć samodzielnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie studiów.

Więcej informacji o studiach na stronie SGH. 

Link do systemu rekrutacji.

Szkoła Główna Handlowa to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Uczelnia istnieje nieprzerwanie od 1906 i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 absolwentów. Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach światowych wśród uczelni ekonomicznych.

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy w ramach studiów „Zarządzanie franczyzą” Szkoły Głównej Handlowej.

Dokumenty do pobrania:

Folder na temat studiów „Zarządzanie franczyzą” z informacją o zakresie merytorycznym i cenie.