AktualnościBez kategorii

Studia franczyzowe na SGH

By 26 października 2021 4 lipca, 2023 No Comments

Rynek franczyzy doczekał się poświęconego mu kierunku studiów na prestiżowej uczelni.

Celem studiów jest rozpowszechnianie wiedzy o franczyzie i jej znaczenia dla rozwoju polskiego rynku oraz podnoszenie kompetencji i wiedzy osób z nią związanych. Studia skierowane są do menedżerów i kadry zarządzającej sieciami franczyzowymi, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności w zarządzaniu sieciami franczyzowymi, a także do franczyzobiorców, którzy chcą wzmocnić efektywność swoich biznesów.

Polska Organizacja Franczyzodawców objęła patronatem honorowym studia podyplomowe „Zarządzanie franczyzą” realizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Są to pierwsze w Polsce studia kształtujące liderów franczyzy z programem o międzynarodowym standardzie. Studia oferują dynamiczną formułę i składają się również z części praktycznej w formie warsztatów, a przekazywana wiedza zawiera dane analityczne na bieżąco aktualizowane i informacje o obecnych w danej chwili trendach rynkowych.

Wykładowcy to osoby od lat związane z tematem franczyzy i rynkiem franczyzowym, eksperci biznesowi, a także wieloletni wykładowcy SGH wyspecjalizowani w zagadnieniu. Wśród nich jest również Monika Dąbrowska, Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. – Rynek franczyzowy w Polsce jest jednym z największych w Europie. Aktualnie funkcjonuje u nas ok. 1300 sieci franczyzowych i ok. 83 000 franczyzobiorców. Tak duża skala świadczy o ogromnym znaczeniu franczyzy dla ogólnego rozwoju gospodarczego kraju. Ważne więc, by równie wysoki był stopień wiedzy o franczyzie wśród przedsiębiorców i kreatorów tego rynku. Dlatego aktywnie zaangażowaliśmy się w rozwój pierwszych wyższych studiów z zakresu franczyzy – podkreśla Monika Dąbrowska, Prezes POF.

Jedną z podstawowych misji Polskiej Organizacji Franczyzodawców jest promowanie edukacji w zakresie franczyzy, zasad rozwoju biznesów opartych na franczyzie oraz relacji między franczyzodawcami i franczyzobiorcami. Jak podkreśla Monika Dąbrowska, studia realizowane przez Szkołę Główną Handlową to ważna inicjatywa, która wpisuje się w zakres działania Organizacji. – Dzięki studiom, liczymy na poprawę jakości wiedzy o franczyzie, co przyczyni się do sprawnego rozwoju rynku – dodaje Monika Dąbrowska.

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest dr Marta Ziółkowska, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Finansów SGH oraz ekspert w Zespole ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP, która od 15 lat naukowo zajmuje się problematyką franczyzy w Polsce i na świecie, a także analizą dydaktyczną rozwoju firm franczyzowych. – Rynek franczyzy w Polsce jest dojrzały, niemniej jednak brakuje edukacyjnego wsparcia, które przyczyni się do poprawy jakości jego rozwoju. Aktywność w środowisku franczyzowym i doświadczenie kilkunastu lat pracy naukowej w tematyce franczyzy, przekonało mnie jak ważne jest kształtowanie kompetencji w tym obszarze oraz budowanie świadomości franczyzowej na szeroką skalę. Tylko zrozumienie zasad relacji między franczyzodawcami i franczyzobiorcami oraz zasad rozwoju firm franczyzowych może wzmocnić ogólny rozwój franczyzy w Polsce. Stąd potrzeba zorganizowania studiów „Zarządzanie franczyzą” – podkreśla Marta Ziółkowska.

Jej zdaniem ważne, żeby studia i edukacja franczyzowa dotarła do szerokiego grona interesariuszy działających na tym rynku oraz stała się formą współpracy, która pozwala skalować biznes franczyzowy z korzyścią dla wszystkich.

Studia trwają 10 miesięcy. Na zakończenie słuchacze otrzymują dyplom i tytuł absolwenta Szkoły Głównej Handlowej, a także odpis w języku angielskim.

Równolegle do studiów podyplomowych „Zarzadzanie Franczyzą – wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej” odbywa się kurs o tej samej tematyce dla osób, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kurs składa się z 6 modułów i 6 zjazdów. Studia natomiast z 10 modułów i 10 zjazdów. Kurs kończy się świadectwem ukończenia kursu dokształcającego w SGH.

Więcej informacji: Dorota Kępka, mail. dkepka@sgh.waw.pl i tel. 606 388 113.

Na studia można uzyskać finansowanie z Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Procedury finansowania należy podjąć samodzielnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie studiów.

Więcej informacji o studiach na stronie SGH. 

Link do systemu rekrutacji.

Szkoła Główna Handlowa to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Uczelnia istnieje nieprzerwanie od 1906 i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 absolwentów. Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach światowych wśród uczelni ekonomicznych.

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy w ramach studiów „Zarządzanie franczyzą” Szkoły Głównej Handlowej.

Dokumenty do pobrania:

Folder na temat studiów „Zarządzanie franczyzą” z informacją o zakresie merytorycznym i cenie.